Výukový systém SNAG

SNAG_PRODUKT_KATALOG_MAIL.pdf (1,2 MB)

Jednotlivé komponenty systému SNAG jsou koncipovány tak, aby dětem a začátečníkům usnadňovaly získání základních dovedností golfové hry. Vše je vizuálně a metodicky zpracované tak, aby výuka byla jednoduchá, pochopitelná a názorná. A také pro děti bezpečná. 

Oproti regulérnímu golfu míč neletí na velkou vzdálenost, ale úder je směřován na terč. Jednak tak není třeba k odehrání míče silný úder, hraje se tedy na krátkou vzdálenost a za druhé je výsledek úderu zřetelný ihned. Jednotlivé prvky výuky - postoj, správné držení hole, švih a úder, jsou přirovnávány k barevným hodinám a písmenům, aby vše bylo pro děti snadno pochopitelné a názorné. Ke zdokonalování jednotlivých dovedností se používá řada výukových pomůcek s vizuálními a zvukovými efekty, což také podněcuje v dětech zájem a motivaci k další hře.

Použitý materiál je plast a textil. Míče připomínají menší barevné tenisáky, terče mají na povrchu suché zipy, které snadno zachytí míček i při slabém dotyku. Hole jsou plastové, barevně odlišené dle velikostí, s formovaným gripem tvaru pětiúhelníku pro snadné uchopení. Veškeré pomůcky jsou doplněny barevnými značkami ke správnému použití.

Metodika výuky je od regulérního golfu odlišná. Proto je nutné, aby trenéři a cvičitelé, kteří se SNAGem pracují, nejprve prošli školením metodiky výukového systému SNAG. Po úspěšném absolvování kurzu a složení zkoušek účastníci získají Certifikát instruktora systému SNAG a teprve pak jsou řádně kvalifikováni a oprávnění k vedení výuky.

 SNAG E-Brochure - coaching kits.pdf (3,1 MB)